Rijeka dubrovačka i Osojnik, 1962.: svirači s instrumentima, kazivači i panorama: Stijepo Tomaš svira u lijericu
Rijeka dubrovačka i Osojnik, 1962.: svirači s instrumentima, kazivači i panorama: Stijepo Tomaš svira u lijericu