Istraživanje folklornih glazbala otoka Krka, 1980. : Dvojnice Nikole Derenčinovića
Istraživanje folklornih glazbala otoka Krka, 1980. : Dvojnice Nikole Derenčinovića