Istraživanje folklornih glazbala otoka Krka, 1980. : Dvojnice. Svirač Nikola Derenčinović
Istraživanje folklornih glazbala otoka Krka, 1980. : Dvojnice. Svirač Nikola Derenčinović