Portret žene u narodnoj nošnji.
Portret žene u narodnoj nošnji.