Folklorna glazba na Krku 14.8 i 19.8.1954.
Folklorna glazba na Krku 14.8 i 19.8.1954.