Seljakinje u narodnoj nošnji. Fotografirano straga.
Seljakinje u narodnoj nošnji. Fotografirano straga.