32. Međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1998.: Građa za izložbu "Tradicijska kultura i rat": Obnova folklornih društava" - pogled na Lovinac.
32. Međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1998.: Građa za izložbu "Tradicijska kultura i rat": Obnova folklornih društava" - pogled na  Lovinac.