32. Međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1998.: Građa za izložbu "Tradicijska kultura i rat": Obnova folklornih društava" - detalj muške nošnje (prsluk).
32. Međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1998.: Građa za izložbu "Tradicijska kultura i rat": Obnova folklornih društava" - detalj muške nošnje (prsluk).