Vizualni aspekti političke propagande: Lutke četnici
Vizualni aspekti političke propagande:  Lutke četnici