Vizualni aspekti političke propagande: Karikatura
Vizualni aspekti političke propagande: Karikatura