26. međunarodna smotra folklora - Naila Ceribašić snima.
26. međunarodna smotra folklora - Naila Ceribašić snima.