Skup povodom stogodišnjice rođenja akademika Vinka Žganca: Posjeta rodnom mjestu kazivača Florijana Andrašeca, Dekanovec, 26.10.1990.: Dr. Lovro Županović, dr. Jerko Bezić, Mladen Magdalenić i kazivačica na grobu Florijana Andrašeca.
Skup povodom stogodišnjice rođenja akademika Vinka Žganca: Posjeta rodnom mjestu kazivača Florijana Andrašeca, Dekanovec, 26.10.1990.:  Dr. Lovro Županović, dr. Jerko Bezić, Mladen Magdalenić i kazivačica  na grobu Florijana Andrašeca.