Skup povodom stogodišnjice rođenja akademika Vinka Žganca: Posjeta rodnom mjestu kazivača Florijana Andrašeca, Dekanovec, 26.10.1990.: Dr. Lovro Županović i dr. Jerko Bezić na grobu Florijana Andrašeca.
Skup povodom stogodišnjice rođenja akademika Vinka Žganca: Posjeta rodnom mjestu kazivača Florijana Andrašeca, Dekanovec, 26.10.1990.:  Dr. Lovro Županović i dr. Jerko Bezić na grobu Florijana Andrašeca.