5. Svatovac, "Aj, dok su moje kose mirisale..."
5. Svatovac, "Aj, dok su moje kose mirisale..."