Istraživanje folklornih glazbala otoka Krka,1980.: tambura dvožica (preštimani brač), vlasnik Anton Šimanić
Istraživanje folklornih glazbala otoka Krka,1980.: tambura dvožica (preštimani brač), vlasnik Anton Šimanić