Istraživanje folklornih glazbala otoka Krka, 1980.: tambura dvožica, svirač Anton Šimanić
Istraživanje folklornih glazbala otoka Krka, 1980.: tambura dvožica, svirač Anton Šimanić