Hrvatska dijaspora u Čileu i Argentini - terensko istraživanje u Južnoj Americi: Hrvatski Klub Porvenir, + fotografije iz klubskog albuma, Čile, veljača 2012
Hrvatska dijaspora u Čileu i Argentini - terensko istraživanje u Južnoj Americi: Hrvatski Klub Porvenir, + fotografije iz klubskog albuma, Čile, veljača 2012