Hrvatska dijaspora u Čileu i Argentini - terensko istraživanje u Južnoj Americi: Estancia San Jorge, Porvenir, Čile, veljača 2012 vlasnik Mladen Tadić Serić
Hrvatska dijaspora u Čileu i Argentini - terensko istraživanje u Južnoj Americi: Estancia San Jorge, Porvenir, Čile, veljača 2012
 vlasnik Mladen Tadić Serić