Običaji u Sv. Jani, 1977.-1980.: Fašnik. Kumovi se "pogađaju" za mladenku
Običaji u Sv. Jani, 1977.-1980.: Fašnik. Kumovi se "pogađaju" za mladenku