Običaji u Sv. Jani, 1977.-1980.: Fašnik. "Mladenci" su na kraju kolone
Običaji u Sv. Jani, 1977.-1980.: Fašnik. "Mladenci" su na kraju kolone