Običaji u Sv. Jani, 1977.-1980.: Fašnik. Kolona sa grupom djece i muzikašima ide prema crkvi
Običaji u Sv. Jani, 1977.-1980.: Fašnik. Kolona sa grupom djece i muzikašima ide prema crkvi