Običaji u Sv. Jani, 1977.-1980.: Fašnik. Traktor na čelu ima svoj natpis
Običaji u Sv. Jani, 1977.-1980.: Fašnik. Traktor na čelu ima svoj natpis