Običaji u Sv. Jani, 1977.-1980.: Fašnik. Kamion i pas su na začelju
Običaji u Sv. Jani, 1977.-1980.: Fašnik. Kamion i pas su na začelju