Srednji vijek na Savi u Savskom mlinu, Remetinečka cesta 14, 6. rujna 2015.g. (organizatori Red Čuvara grada Zagreba i restoran Savski mlin): zastava sa zmajem Reda Čuvara grada Zagreba
Srednji vijek na Savi u Savskom mlinu, Remetinečka cesta 14, 6. rujna 2015.g. (organizatori Red Čuvara grada Zagreba i restoran Savski mlin): zastava sa zmajem Reda Čuvara grada Zagreba