Tribina IEF 18. 5. 2021. "Gravitacija i trenje: suhozidna priča", izlagači: Maja Flajsig i Marko Pejić.
Tribina IEF 18. 5. 2021. "Gravitacija i trenje: suhozidna priča", izlagači: Maja Flajsig i Marko Pejić.