Znanstveni skup 70 godina Instituta za etnologiju i folkloristiku: intelektualno nasljeđe u kontekstu smjene znanstvenih i socijalnih paradigmi, Zagreb, 23.11.2018., knjižnica Instituta za etnologiju i folkloristiku: 2. sesija "Transformacije i devijacije rada: istraživanje procesa i učinaka"(2. dio), predavanja: Ozren Biti - "'Nema kruha bez motike, nema lajka bez golotinje': narativi o radu u hr
Znanstveni skup 70 godina Instituta za etnologiju i folkloristiku: intelektualno nasljeđe u kontekstu smjene znanstvenih i socijalnih paradigmi, Zagreb, 23.11.2018., knjižnica Instituta za etnologiju i folkloristiku: 2. sesija "Transformacije i devijacije rada: istraživanje procesa i učinaka"(2. dio), predavanja: Ozren Biti - "'Nema kruha bez motike, nema lajka bez golotinje': narativi o radu u hr