Iz ostavštine Stjepana Stepanova - Žumberak 1955/56, radni materijali
Iz ostavštine Stjepana Stepanova -  Žumberak 1955/56, radni materijali