Iz ostavštine Stjepana Stepanova - Okolica Zagreba 1955.
Iz ostavštine Stjepana Stepanova - Okolica Zagreba 1955.