Iz ostavštine Stjepana Stepanova - paketić "Đakovština" (tekst rukom)
Iz ostavštine Stjepana Stepanova - paketić "Đakovština"  (tekst rukom)