Iz ostavštine Stjepana Stepanova - Šipan 1956.
Iz ostavštine Stjepana Stepanova - Šipan 1956.