Tradicijska vjerovanja u nadnaravna bića i pojave na Pelješcu danas. Analiza građe s terenskog istraživanja. 2014.; diplomski rad. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Mentorica: prof. dr. sc. Ljiljana Marks.
Tradicijska vjerovanja u nadnaravna bića i pojave na Pelješcu danas. Analiza građe s terenskog istraživanja. 2014.; diplomski rad. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Mentorica: prof. dr. sc. Ljiljana Marks.