Zvučna zbirka Miroslave Hadžihusejnović - Valašek: Pjevačka skupina „Sinovi Cvelferije“, emisija, Manifestacija „Raspjevana Cvelferija“, emisija
Zvučna zbirka Miroslave Hadžihusejnović - Valašek: Pjevačka skupina „Sinovi Cvelferije“, emisija, Manifestacija „Raspjevana Cvelferija“, emisija