Pjesma: Zora zori, rosa pada
Pjesma: Zora zori, rosa pada