Predstavljanje članova klape; vođa klape A. Lučić govori o programu koji klapa sprema; najavljuju ostale članove klape: Šime Pirija, Ante Frkić, Ivo Ćuzela; recitacija stihova pa pjesma uz gitaru
Predstavljanje članova klape; vođa klape A. Lučić govori o programu koji klapa sprema; najavljuju ostale članove klape: Šime Pirija, Ante Frkić, Ivo Ćuzela; recitacija stihova pa pjesma uz gitaru