Tko je dobro igrao kolo (A. Frkić); kada je kazivač (A. Frkić) naučio igrati kolo; o prigodnom kolu (A. Frkić i M. Pijac); o zabranama kola (A. Frkić): žandari, pop (nije zabilježeno), zabrane djevojkama, zabrane muževa ženama (nije zabilježeno)
Tko je dobro igrao kolo (A. Frkić); kada je kazivač (A. Frkić)  naučio igrati kolo; o prigodnom kolu (A. Frkić i M. Pijac); o zabranama kola (A. Frkić): žandari, pop (nije zabilježeno), zabrane djevojkama, zabrane muževa ženama (nije zabilježeno)