O kolu povodom svadbe; recitiraju tekst; pjevaju «Kolo igra...»; o ponašanju djevojaka i momaka u kolu; tko se sve hvatao u kolo;o korizmi, o Stipanju i prošnji djevojke
O kolu povodom svadbe; recitiraju tekst; pjevaju «Kolo igra...»; o ponašanju djevojaka i momaka u kolu; tko se sve hvatao u kolo;o korizmi, o Stipanju i prošnji djevojke