O kolu prije rata (govori D. Pleslić): kada se igralo (nedjelja, blagdani i fešte), gdje (Pjaca); najveće fešte (Mala Gospa, Božić, Stipanje, Ivanje, pokladna nedjelja, svadba; opis kola (govore D. Pleslić i A. Stipaneli), o kolu na Rudini, o snimci kola (snimio A. Stipaneli)
O kolu prije rata (govori D. Pleslić): kada se igralo (nedjelja, blagdani i fešte), gdje (Pjaca); najveće fešte (Mala Gospa, Božić, Stipanje, Ivanje, pokladna nedjelja, svadba; opis kola (govore D. Pleslić i A. Stipaneli), o kolu na Rudini, o snimci kola (snimio A. Stipaneli)