Dobre želje kad mlada ulazi u novi dom - mlada je bacila čašu vina
Dobre želje kad mlada ulazi u novi dom -  mlada je bacila čašu vina