Pitanja da li je mlada šepava - različiti povici uz ples (drmeš) kojim mlada dokazuje da nije šepava
Pitanja da li je mlada šepava - različiti povici uz ples (drmeš) kojim mlada dokazuje da nije šepava