Svirka: jedan domaći drmeš
Svirka: jedan domaći drmeš