Kamo su još išli igrati kolo; pjevanje u kolu, recitiraju „Gospe od Sniga“
Kamo su još išli igrati kolo; pjevanje u kolu, recitiraju „Gospe od Sniga“