Poklade u Lomnici, 1966.: Kola s fašnikom i maškarama.
Poklade u Lomnici, 1966.: Kola s fašnikom i maškarama.