Poklade u Lomnici, 1966.: Maškare na konjima.
Poklade u Lomnici, 1966.: Maškare na konjima.