Poklade u Lomnici, 1966.: Maškara zahvaljuje na vinu.
Poklade u Lomnici, 1966.: Maškara zahvaljuje na vinu.