O paljenju krijesova (Ivanje, Vidovdan, Petrovdan) – kalede; kada se pale, gdje se pale, što se radi
O paljenju krijesova (Ivanje, Vidovdan, Petrovdan) – kalede; kada se pale, gdje se pale, što se radi