Ples na pokladama - objašnjenje plesa; kazivanje o ophodima i ulozi maškara; odijevanje maškara; osuđivanje fašnika; razgovor o obnovi maškara
Ples na pokladama - objašnjenje plesa; kazivanje o ophodima i ulozi maškara; odijevanje maškara; osuđivanje fašnika; razgovor o obnovi maškara