Poklade u Lomnici, 1966.: Maškara s fašnikom. Dobivaju vino od seljaka.
Poklade u Lomnici, 1966.: Maškara s fašnikom. Dobivaju vino od seljaka.