Gdje se je plesalo (igrište, šala, dvorište); kolo vs. igrište; šala (sala); dvorište
Gdje se je plesalo (igrište, šala, dvorište); kolo vs. igrište; šala (sala); dvorište