Organizacija tanca danas, plesači; prigode u kojima su se izvodili tanci;partizani na Silbi i plesanje kola; pobrojavaju tance od najstarijeg do najnovijeg te gdje su se, kada i kako izvodili; objašnjavaju pristup revitalizaciji (obnovi) silbanskog tanca (zainteresirana skupina, nošnja, događanja); nastavak razgovora o starim tancima; pristup obnovi - krojenje nošnji; valcer;mladi ljudi i tradicio
Organizacija tanca danas, plesači; prigode u kojima su se izvodili tanci;partizani na Silbi i plesanje kola; pobrojavaju tance od najstarijeg do najnovijeg te gdje su se, kada i kako izvodili; objašnjavaju pristup revitalizaciji (obnovi) silbanskog tanca (zainteresirana skupina, nošnja, događanja); nastavak razgovora o starim tancima; pristup obnovi - krojenje nošnji; valcer;mladi ljudi i tradicio