I tenka deklica zorju snovala
I tenka deklica zorju snovala